verzending icoon

ophaalpictogram

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Preambule:

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen:

Aan de ene kant

BACK2BASICS, gespecialiseerd in de verkoop van sportvoedingproducten online op haar website www.nutri-bay.com, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Luxemburg, onder het nummer: 2017 24 02 004, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Clemency en wordt vertegenwoordigd door Bernard Eymaal in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer.

hierna aangeduid als "de verkoper" of "Nutri-Bay.com"

 

En aan de andere kant

De natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, of de juridische entiteit met de juridische capaciteit om zelf een contract te sluiten en een aankoop wenst te doen via de Website "www.nutri-bay.com".

hierna te noemen "de koper"

Samen "de partijen" genoemd

 

Voorafgaand aan elke transactie bevestigt de koper het GSC te hebben gelezen en verklaart hij deze uitdrukkelijk te accepteren zodra hij op de knop "Bevestig mijn bestelling" klikt.

De datum van de laatste update van de Algemene Verkoopvoorwaarden is de 15 februari 2017. De verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De algemene verkoopvoorwaarden die op elke bestelling van toepassing zijn, zijn ook van kracht op de dag van de validatie van de bestelling door de koper.

 

Artikel 1: object

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van sportvoedingproducten tussen de verkoper en de koper via de website "www.nutri-bay.com"Tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen, impliceert de online bestelling onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2: Prijzen en acties

De prijzen zijn die aanbevolen door de leverancier, afgezien van promotieactiviteiten. De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen op zijn website te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, tot de validatie van de bestelling door de koper.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om aangekondigde of lopende promotionele activiteiten op elk moment op te schorten.

Promotieproducten komen standaard niet in aanmerking voor promotiecodes en cadeaubonnen.

Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

Alle prijzen zijn in euro's. Prijzen zijn vermeld Alle belastingen inbegrepen (BTW en andere belastingen van toepassing op de datum van de bestelling) tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

 

Artikel 3: Bestellingen

Taal

De taal die op de site wordt gebruikt www.nutri-bay.com is Frans en Engels. Alle stappen van de bestelling worden uitgevoerd in het Frans en Engels.

 

Stappen voor het nemen van bestellingen

De koper heeft de mogelijkheid om een ​​of meer te koop aangeboden referenties op de site te bestellen www.nutri-bay.com. De te koop aangeboden referenties worden alle gepresenteerd in de vorm van een "productblad" dat duidelijk de prijs, een foto en de belangrijkste technische kenmerken van het product bevat. De validatie door de Koper van de bestelling is geldig voor acceptatie van de prijs en de technische kenmerken van het product of de producten die het betreft.

De koper selecteert de referenties die hij in de bestelling wenst op te nemen door op de knop "In winkelwagen" in de catalogus of rechtstreeks in het productblad te klikken. Hij selecteert vervolgens het aantal eenheden van de referentie die hij in zijn bestelling wil opnemen door op de knoppen "+" of "-" te klikken.

De koper kan op elk moment de samenvatting van zijn bestelling raadplegen en de inhoud wijzigen door op de knop "Mijn winkelmandje" te klikken.

In de sectie "Mijn winkelmandje" kan de Koper zijn bestelling bevestigen door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken

De koper wordt vervolgens uitgenodigd om de inhoud van zijn bestelling te controleren en te bevestigen, deze algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen en de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de betaling. Elke bevestigde bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de prijs en de kenmerken van het product.

De validatie van de bestelling is definitief vanaf de daadwerkelijke betaling van de prijs van de bestelling door de Koper. Deze validatie wordt onmiddellijk en automatisch aan de Koper bevestigd door een e-mail te sturen met een samenvatting van alle informatie met betrekking tot de bestelling en het door de Koper opgegeven afleveradres.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard.

- De koper is onderworpen aan het risico van verlies of beschadiging van de producten bij bevestiging van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om geen betaling te registreren en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, met name in geval van leveringsprobleem of in geval van problemen met de ontvangen bestelling. 

 

Artikel 4: betaling

De validatie van de bestelling houdt de verplichting voor de Klant in om de aangegeven prijs te betalen. Betaling geschiedt door (uw keuze): CB, VISA Eurocard, Mastercard, Paypal. De betaling is inclusief de prijs van het product inclusief BTW en eventuele bezorgkosten. De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

 

Artikel 5: Herroeping

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die de uitoefening van het herroepingsrecht bij de verkoop op afstand van bederfelijke producten uitsluiten, wordt de bestelling bij uitvoering van een transactie automatisch geregistreerd en wordt deze definitief en definitief,

Wij willen u echter altijd beter van dienst zijn en zien af ​​van deze bepaling door u onder bepaalde voorwaarden in te trekken.

Als zodanig heeft de klant een wachttijd van 14 dagen (vanaf de ontvangst van artikelen).

In geval van omruiling of terugbetaling, moet de klant de item (s) negen (n) retourneren binnen een periode van 7 dagen in zijn (hun) verpakking (en) van oorsprong, intact (en), vergezeld van ( s) alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie op het volgende adres: Back2Basics sàrl, 9b rue Basse, 4963 Clemency, Luxemburg.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Back2Basics sàrl verplicht de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de verzend- en retourkosten. Terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 15 dagen.

Een kopie van de factuur moet worden bijgevoegd. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd, bevuild, gedeeltelijk gebruikt of onvolledig geretourneerd, worden niet geruild of terugbetaald.
Producten die worden geretourneerd en conform worden geacht, worden per cheque terugbetaald op het door de klant opgegeven afleveradres, na ontvangst van de geretourneerde producten en uiterlijk binnen 15 dagen.
In geval van onjuiste retourzending behoudt het bedrijf Back2Basics sàrl zich het recht voor om elke volgende bestelling te weigeren.
In geval van leveringsfouten door Back2Basics sàrl (ontbrekende producten, fout), moet de klant eerst contact opnemen Terug2Basics sàrl. Na verificatie door laatstgenoemde zal de klant de producten op kosten van retourneren Terug2Basics sàrl die de goede producten gratis aan hen retourneren.

 

Artikel 6: levering

6.1: verzendkosten

Bezorgkosten zijn bedragen die per land worden aangegeven op de bezorginformatiepagina van de website.

 

6.2: levertijd

 

Standaardbestellingen die vóór 12h zijn geplaatst, worden voorbereid en verzonden in 24h / 48h, behalve voor uitzonderlijke incidenten.

Er is geen orderverzameling op zaterdag, zondag of feestdagen.

 

6.3: bezorggebied

Het leveringsgebied van de verkoper omvat Luxemburg, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

De producten worden verzonden op de manier die door de koper is gekozen op het moment van bestelling en na betaling van de bestelling.

De koper moet een geldig afleveradres en de daadwerkelijke levering van de bestelde producten opgeven. In geval van levering in Frankrijk, vallen alle douanerechten, lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de autoriteiten en bevoegde instanties in het land van levering. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van afwezigheid of vertraging van levering in geval van verzuim van de koper in de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van vertraging van verzending, wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht van een mogelijk gevolg op de levertijd die hem tijdens de bestelling werd aangegeven.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die uitsluitend te wijten zijn aan het falen van een vervoerder, een geval van overmacht in de zin van de Luxemburgse rechtbanken of de onbeschikbaarheid van de klant bij ontvangst van de producten.

 

6.4: verzendpartner

Leveringen worden gedaan door GLS of MONDIAL RELAY tijdens normale kantooruren. De koper moet zijn contactgegevens (het verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres) volledig en nauwkeurig invullen, zodat iemand het pakket kan ontvangen.

 

Artikel 7: Garanties

Producten die op de website Nutri-Bay.com worden verkocht, profiteren van:

- de wettelijke conformiteitsgarantie;

- de wettelijke garantie voor verborgen gebreken;

- de fabrieksgarantie, waarvan de reikwijdte en duur variëren naargelang de producten en de merken.

Elke contractuele garantie gaat verloren zodra de koper het product probeert te verwerken. Wijziging, personalisatie of opening door een ongeautoriseerde persoon zijn redenen voor uitsluiting van het recht op garantie.

 In ieder geval heeft de garantie geen betrekking op de vervanging van verbruiksgoederen en de slijtage van de apparatuur.

Er wordt geen garantie gegeven als het defect dat het product vertoont het gevolg is van oneigenlijk gebruik, transport of opslag van het product of als de Koper het product niet op een redelijke manier gebruikt.

 Back2basics kan niet verantwoordelijk worden gehouden in de volgende gevallen:

• weigering van de fabrikant om zijn garantie toe te passen om de hierboven uiteengezette redenen;

• vertragingen of vertragingen bij het vervangen van een product

 

Met betrekking tot de after-sales service en voor eventuele klachten kan de koper via e-mail contact opnemen met het bedrijf contact formulier.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Luxemburgse wetgeving. Het bedrijf BACK2BASICS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd.

Het is aan de klant om bij de lokale autoriteiten de mogelijkheden te controleren om de producten die hij wil bestellen te importeren of te gebruiken.

Bovendien de maatschappij BACK2BASICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit misbruik van het product door de klant.

Eindelijk de verantwoordelijkheid van de maatschappij BACK2BASICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van internet, inclusief een onderbreking van de service, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van het contract is de Franse taal en het toepasselijke recht is het Luxemburgse recht. Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Luxemburgse rechtbanken.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site Nutri-Bay.com zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf BACK2BASICS. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te gebruiken, te herdistribueren of voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Back2basics.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

Het bedrijf BACK2BASICS behoudt zich het recht voor om de persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens van de Koper te verzamelen. Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen, evenals voor de verbetering van de diensten en de informatie gericht aan de klant.  

Ze kunnen ook worden doorgestuurd naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.  

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor beveiligingsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.  

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Koper het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens over hem, direct op de website.

Nutri-Bay.com maakt gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te bieden. Accepteer cookies om onze site te blijven verkennen
Bedankt, het is opgeslagen!